Değerli Meslektaşımız;

Pimekrolimus etkin maddesini içeren Elidel %1 Krem isimli ürünün rapor/reçeteleme kuralları ve medula provizyon sistemindeki güncel kodlar hakkında odamız iletilenbilgilendirme; aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla

SAMSUN ECZACI ODASI

Elidel %1 Krem’in rapor/reçeteleme kuralları ve medula provizyon sistemindeki güncellemeleri akabinde, ilgili değişiklikler hakkında tereddüt yaşayan, reçetelerin sisteme girişlerinde sorunla karşılaşan ve dolayısıyla ödemelerinde kesinti olması konusunda endişe duyan eczacılarımız olduğu ifade edilmektedir. Bu durum, bazen hastaların tedaviye ulaşımında sıkıntı yaşamalarına sebep olurken, eczacılarımız ve hekimlerimiz de yaşadıkları bu güçlükleri firmamız çalışanlarına dile getirmektedirler.

İşbu bilgilendirme yazısı ile amacımız, hastaların tedavilerine mümkün olan en kısa sürede ulaşmalarını sağlarken, eczacılarımızın da SGK reçetelerini karşılamada kesinti endişesi yaşamamalarını temin edebilmektir.

Konu ile ilgili SGK yetkilileri ile yapılan görüşmelerde, tüm eczacılarımıza sizlerin aracılığı ile bilgilendirme yapılmasının mümkün ve en doğru yol olabileceği bilgisi bizlerle paylaşılmıştır. Bu doğrultuda, aşağıdaki bilgilendirmenin, “bölge eczacılarınız”ın yanı sıra, “eczacılar tarafından odanıza gelen soruların yanıtlanabilmesi için odanızın ilgili Birimi” ile de paylaşılması hususunda desteğinizi arz ederiz.

Elidel %1 Krem, “hafif ve orta şiddette atopik dermatitli hastaların tedavisinde endike” olmasının yanı sıra, ayrıca “Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek Endikasyon Dışı İlaç Listesi”nde de “Vitiligo”, “Diskoid Lupus Eritematosuz” ve “İnatçı Seboreik Dermatit” endikasyonları ile yer almaktadır.

Bu nedenle ürünümüz, yukarıda belirtilen 4 endikasyonda da SGK’nın ödeme kapsamında yer almaktadır. Ayrıca “vitiligo” endikasyonu SUT Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi (Ek-4D)’nde de yer almaktadır (13.1.10).

Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) değişikliği ve medula provizyon sisteminde tanımlı olan güncel pimekrolimus reçete uyarı kodları aşağıdaki gibidir:

Ø 12.09.2019 tarihi itibariyle geçerli olan SUT’taki rapor ve reçeteleme kuralları aşağıdaki gibidir:

(Ek: RG- 04/09/2019- 30878/ 41 md. Yürürlük: 12/09/2019)

4.2.58- Pimekrolimus ve takrolimus (topikal formları) kullanım ilkeleri

(1) Ayakta tedavilerde aynı reçetede 2 kutuya kadar tüm hekimlerce, 2 kutu üzeri kullanım gereken hallerde dermatoloji uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır. Dermatoloji uzman hekimlerince düzenlenen 1 yıl süreli rapora istinaden aynı reçetede 10 kutuya kadar tüm hekimlerce, 10 kutu üzeri kullanım gereken hallerde dermatoloji uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır.

Ø Ürünümüzün hem hekimlerimizin düzenlediği rapor ve reçetelerde seçmesi gereken kodları, hem de eczacılarımızın medula provizyon sisteminde seçmesi gereken kodları gösteren özet bilgilendirme broşürümüz aşağıdaki gibidir: