HASTA ALT BEZLERİNİN GERİ ÖDEMEDEN ÇIKARILMASINDA İLK ADIM ATILDI


Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 03/06/2022 tarihli duyurusuna göre vatandaşlarımızın “Hasta Alt Bezi / Külotlu Hasta Alt Bezi” temin şekli 01/07/2022 tarihi itibarıyla uygulanmak üzere yeniden düzenlenmiştir.

Bilindiği üzere hasta alt bezi bedelleri sadece SGK ile sözleşmeli medikaller ve eczanelerden temin edilmesi halinde SGK tarafından karşılanmaktaydı.

Yapılan düzenleme doğrultusunda bundan sonra söz konusu hasta bezi bedelleri günde 4 (dört) adedi geçmemek üzere sağlık raporunda öngörülen günlük kullanım adeti doğrultusunda aylık olarak nakit ödeme şeklinde doğrudan hak sahiplerine yapılacak olup, hak sahipleri bahse konu tıbbi malzemeleri istedikleri yerden temin edebileceklerdir.

Günde 4 adetten fazla olmamak ve toplam ayda 120 adeti geçmemek üzere;

  • Yetişkin Hasta Bezleri için; en fazla 243,65 TL/Ay,
  • Çocuk Hasta Bezleri için; en fazla 190,51 TL/Ay şeklinde yapılacaktır.
  • Ödeme başlangıç tarihi hak sahibinin başvuru tarihi ve varsa hastanın MEDULA sistemindeki hasta bezi alma hakkı tarihi esas alınarak belirlenecektir.
  • Hak sahiplerinin SGK mevzuatında belirtilen ödeme kural/kriterlerine uygun olarak ikinci ya da üçüncü basamak resmi sağlık hizmet sunucularınca düzenlenen hasta alt bezi teminine ilişkin uzman hekim raporu (e-rapor) ile ikamet ettikleri ilde bulunan SGK il müdürlüklerine dilekçe ile başvuru yapmaları gerekmektedir.
  • MEDULA sisteminde hali hazırda kayıtlı olan sağlık raporları süreleri bitimine kadar geçerli olacaktır.
  • Başvuruları uygun bulanan hak sahiplerinin banka hesap numaralarına her ayın 1’inde hak ettikleri tutarlar rapor süresince otomatik olarak aktarılacaktır.

Başvuru işlemleri SGK İl Müdürlüklerine dilekçe ile yapılabileceği gibi, 01.07.2022 tarihi itibariyle internet üzerinden https://gss.sgk.gov.tr/SahisOdemeOnlineBasvuru/ adresine girilerek online olarak da yapılabilecektir.

Bez bedelleri, 01 Temmuz 2022 tarihine kadar hastanın eczane ve medikallere başvurusu ile temin edilirken, 01 Temmuz 2022 tarihinden sonra aynı bedel hastanın başvurusu ile hastanın bildirdiği hesap numarasına yatırılacaktır.

Bunun için hastanın ya da hasta yakınının SGK İl Müdürlüğüne bizzat başvurması veya internetten başvurması gerekecektir. Yurdun ücra köşelerine kadar açılmış olan eczaneler yerine SGK İl Müdürlüklerine hastayı yönlendirmek ya da bez kullanan hastaların zorlandığı internet başvuru sistemine geçilmesi hastaların bez ödemelerini almalarını engelleyecektir.

Bizzat SGK İl Müdürlüklerine başvuru için yol parası vermek zorunda kalacak ve zaman kaybedecek olan hastalar artan ulaşım giderleri sebebiyle bu işlemden vazgeçebileceklerdir. Ya da internet sitesi veya sistemi sorunlarında hastalar başvuru yapamayabileceklerdir.

Hastalar bez bedellerini ceplerinden ödemek zorunda kalarak mağdur olacaklardır.

Ayrıca uygulanacak bu yöntemlerle SGK’nın iş yükü de artacaktır.

Bu piyasa koşullarında ödeneceği belirtilen hasta bezi bedeli ile bez alabilmek mümkün değildir. Aylık bez ihtiyacı belirtildiği şekilde, 2022 yılı Temmuz ayı baz alındığında günlük 4 kullanımdan 600 TL’yi geçmektedir. Oysa ödenecek rakam ihtiyaç olunan bez bedelinin yarısını dahi karşılamamaktadır. Üstelik piyasa koşulları son bir yılda seyrettiği gibi devam ederse bu oran çok daha aşağılarda kalacaktır.

Bu şekilde hasta alt bezi geri ödemesi her geçen yıl, hastaların da vazgeçmesiyle azalacaktır.

Sosyal devlet anlayışından uzaklaştıran bu uygulamadan vazgeçilmesini öneriyoruz.

Tarihe not düşmesi amacıyla kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

Saygılarımızla

Ecz.Onur Ferhat KARACAN

Samsun Eczacı Odası

Yönetim Kurulu Adına

Başkan