Yaklaşık üç yıldır ilgili bakanlıklar tarafından sağlık personelleri ile ilgili olarak ortaya çıkan iyileştirmelerin içerisinde eczacıların yer almamasına, eczacıların yok sayılmasına bir yenisi daha eklendi.

24/03/2023 tarih 2/5017 Esas Nolu Kanun Teklifi içerisinde 15. Maddesi;

“5502 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “%700” ibareleri; uzman tabip ve uzman diş tabipleri için “%1.010”, tabip ve diş tabipleri için “%855” olarak uygulanır.” şeklinde olduğunu, biz eczacıların kapsam dışında tutulduğumuzu üzülerek öğrendik.

Yapılan bu düzenleme; kamuda görevlerini hassasiyet ile yerine getiren, eczane faturalarını titizlikle kontrol ederek sağlık sisteminin sağlıklı işlemesinde etkin rol oynayan ve sayı olarak da fazla olduğu tabip ve diş tabiplerinden ayrı tutulması sisteme zarar verebileceği gibi hakkaniyete de sığmamaktadır.

Pandemi ile savaşta en ön cephede savaşırken sayılarına oranla en çok ölen, 6 Şubat sabaha karşı yaşadığımız deprem felaketinde çok kısa bir sürede 26 sahra eczanesi açarak halkın ilaca ücretsiz ulaşmasını sağlayan meslek gurubuna yapılan bu yaklaşımı kabul etmiyoruz.

Kanun maddesinde yapılacak değişikliğin ilk halinde olduğu gibi “tabip, diş tabibi, eczacı ve tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu mevzuat hükümlerine göre uzman olanlar” arasında bir ayırım yapılmaksızın düzenlenmesini ve yapılacak ek ödeme tavan düzenlemesinin eczacıları da kapsamasını talep ediyoruz.

Konunun ilgili mercilere iletildiğini, hakkaniyetsizliğin giderilmesini beklediğimizi,

15 Ocak’larda, 4 Aralık’larda, 21 Aralıklarda ve geçtiğimiz yıl 27 Kasım’da yaptığımız gibi sesimizi duyurmaya ve adaletsiz uygulamalarla tüm meslektaşlarımızla mücadele edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla