Danıştay Kararı Hakkında SGK Duyurusu

Danıştay Onuncu Dairesinin verdiği karar ile Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.1. maddesine eklenen 2. fıkranın yürütmesi durdurulduğu 28/07/2023 tarihli ve “Danıştay Kararı Hakkında” başlıklı duyurumuz ile ilan edilmişti.


Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından 25/08/2023 tarihinde (bugün) yayımlanan “Danıştay Kararı Hakkında” konulu duyuru aşağıdaki şekildedir;


“Danıştay Onuncu Dairesinin 04.04.2023 tarihli ve 2022/6823 Esas numaralı kararı ve 04.04.2023 tarihli ve 2022/6580 Esas numaralı kararı ile;


25.08.2022 tarih ve 31934 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin on dokuzuncu maddesinin a) bendi ile 24.03.2013 tarih ve 28597 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 4.1 numaralı maddesine eklenen ikinci fıkranın yürütülmesi durdurulmuştur.


27/08/2023tarihinden başlayarak Sağlık Uygulama Tebliğinin ilgili maddesi bu doğrultuda yürütülecektir.


Tüm ilgililere duyurulur.”


Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Kurum duyurusu için tıklayınız.