Değerli Meslektaşımız;

Türk Eczacıları Birliği tarafından bildirilen aidatlar ile birlikte meslektaşlarımızdan tahsil edilecek aidatlar aşağıdaki gibi oluşmuştur.

  • Sıralı / kotalı reçete dağıtımı ve icmal onayı işlemi için meslektaşlarımızdan bedel alınmama uygulamasına devam edilecektir.
  • SGK’nın üyelerimizden talep ettiği SGK kolileri odamız tarafından temin edilerekmeslektaşlarımıza hem fiziki hem de ekonomik yük oluşturmadanteslim edilmiştir.
  • Üyelerimize SGK faturalarını içine koydukları zarflardan aidat ödemelerini tamamlamış olan meslektaşlarımızaücretsizolarak verilmesi uygulamasına devam edilecektir.
  • Her yıl Şubat ayı içerisinde beyannamesi verilen terazilerin periyodik muayeneleri için anlaşmalı firma tarafından yerinde muayenesi yapılarak talep edilen yerinde muayene bedeli odamız tarafından karşılanacaktır.

Elektronik terazi kullanan meslektaşlarımızın beyannamelerini odamıza teslim ettikten sonra başka bir işlem yapmalarına gerek olmayacaktır.

Çift kefeli terazi kullanan meslektaşlarımız beyannamelerini odamıza teslim ettikten sonra yerinde muayene bedelleri odamız tarafından ödenecektir. Ancak gram takımlarının beyanname işlemleri ve ödemelerini kendileri yapmaları gerekecektir.

Buna göre;

2024 yılı Yardımlaşma Sandığı, Afet Fonu ve Oda Aidatları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Eczane Eczacıları İçin Ödenmesi Gereken Toplam Tutar

TEB Aidatı 380,44 TL

Afet Fonu 380,44 TL

Yardımlaşma Sandığı 1141,31 TL

Oda Giderleri Katkı Payı 5697,81 TL

TOPLAM 7.600,00 TL

Kamu Eczacıları İçin Ödenmesi Gereken Toplam Tutar

TEB Aidatı 190,22 TL

Yardımlaşma Sandığı 570,65 TL

TOPLAM 760,87 TL

Depo – Özel – Yardımcı Eczacı – İkinci Eczacı – Mesul Müdür – Emekli - Çalışmayan Eczacılar İçin Ödenmesi Gereken Toplam Tutar

TEB Aidatı 380,44 TL

Yardımlaşma Sandığı 570,65 TL

TOPLAM 951,09 TL

Oda, TEB ve Afet Fonuna ait aidatların Şubat ayı sonuna kadar yatırılması gerekmektedir.

Reçete tevzi işlemleri Eczacı Bilgi Sistemi içerisinde gerçekleştirildiğindenEczacı Bilgi Sistemi üzerindeborcu bulunan üyelerimizin süresi içinde borçlarını ödememeleri halinde sisteme girişleri mümkün olamayacaktır.

Bilindiği gibi Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı tarafından;

  1. Aidat borcu olmayan üyelerine ferdi kaza sigortası,
  2. Aidat ve afet fonu borcu olmayan meslektaşlarımızın eczanelerine de eczane paket sigortası ücretsiz olarak yaptırılmaktadır.

Eczane Paket Sigortası ve Ferdi Kaza Sigortası 2024 Şubat ayı içerisinde yenilenmeye başlayacaktır.

Meslektaşlarımızın sigortalama işlemleri açısından ve reçete tevzi uygulamaları alanında herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için 23.02.2024 Cuma gününe kadar ödemeleri tamamlamaları önemlidir.

Not: Halk Bankası hesabımız kapatılmış olup, doğrudan hesaba ödeme yapacak olan meslektaşlarımızın ödemelerini odamıza ait tek hesap olan ve aşağıda bildirilen İş Bankası hesabına yapmaları önemlidir.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla

SAMSUN ECZACI ODASI

Hesap Numarası:

Türkiye İş Bankası Gazi / Samsun Şubesi

Şube Kodu: 7304

Hesap Adı: Altıncı Bölge Eczacı Odası Başkanlığı

İBAN No: TR27 0006 4000 0017 3040 6388 29