e-İRSALİYE HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

e-fatura uygulamasına kaydı bulunan, 2023 yılı hasılatı 10 Milyon TL ve üzerinde bulunan tüm işletmeler,1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla e-irsaliye uygulamasına geçmesi gerekmektedir.

1 Temmuz 2024 tarihine kadar ilgili işletmelerine-irsaliye aktivasyonunu gerçekleştirmemiş olması, çeşitli cezai yükümlülüklerin oluşmasına sebebiyet vÖNEMLİ BİLGİLENDİRME :erebilir.

Konu ile ilgili olarak meslektaşlarımızın Entegratör firmaları (Kolaysoft, Turkcell, Uyumsoft,…..vb.) ile görüşmeleri önemlidir.