Dördüncü Başkanlar Danışma Kurulu Toplantısı-ANKARA -29 Temmuz 2008
Değerli meslektaşlarım sizi saygıyla selamlıyorum. Ben de sözlerime terörü lanetleyerek başlamak istiyorum.
Pazartesi saba­hı erken saatlerde sözleşmelerin odada kaçta toplanacağını bilmeyen, başka bir bölge­ den yeni olarak odamıza kaydını aldığımız bir eczacımız kuruma sözleşme teslim etmek için SGK’ya gidiyor. Kendisine hepinizin bildiği gibi sözleşmeyi teslim alamayacaklarını söylüyorlar. Daha sonra bu öyle bir şeyden haberdar olmadığı için nasıl olabilir diye so­runca başka bir yetkili arkadaşımız tekrar Ankara’yla görüşüyor ve 2008 sözleşmesini alı­yorlar. Eczacı sözleşme yapmanın sevinciyle kurumdan çıktıktan sonra tekrar peşinden telefonla arıyorlar diyorlar ki biz bunu aldık ama sen bunu geri al şu anda bu sözleşme geçerli değil diyorlar.
Şimdi size bir yazı okumak istiyorum. Eczacıdan 2008 sözleşmesini almayan kurum bize dün şöyle bir yazı gönderiyor. Türk Eczacıları Birliği 6.bölge Samsun Eczacı Odası odamız üyesi ve kurumumuzla sözleşme yapan eczanelerin camlarında bilgi amaçlı yazılı bulunan SSK Bağ-Kur ve Emekli Sandığıyla anlaşmamız vardır veya benzeri şekildeki yazıları yerine SGK’yla anlaşmamız vardır şeklinde değiştirilmesi ve bu işlemin 15 Ağustos 2008 tarihine kadar yapılmak üzere üyelerinize gerekli şekilde bildirilmesini rica ederim. Bu kurum şu anda bizden sözleşme almayacağını belirtiyor. Ama camlarına yazmamızı istiyor.
Tabi biz de bölgemizde aynı sıkıntıları yaşadık. Uzlaşmanın sağlandığı günden bugüne bütün eczacılarımız ıskontoları ne zaman provizyon sistemine geçirilece­ğini bize soruyorlar biz de kendilerine tatmin edici bir cevap veremiyoruz.
Açıkçası herkes gergin ve moralsiz. Kurumun bu oyalayıcı, vurdumduymaz tavrı kesinlikle onur kırıcıdır. Ve kabul edilebilir değildir. Eğer ilacın tek alıcısı devletse şu anda yasalar dahilinde tek satıcısı da biziz. 2 gün sonra Temmuz ayı faturalarını kese­ceğiz. 1 Temmuzdan itibaren geçerli olan ve imzalanan protokolde provizyon sistemi­ne yansıması gereken ıskonto oranları acaba sisteme yansıyacak mı yansımayacak mı? Bunu bilmiyoruz ama ortaya çıkacak olan durumla ilgili nasıl bir yol çizmemiz gerektiğini burada kesinlikle belirlememiz gerekiyor. Acaba mevcut provizyondan çıkan fatura tu­tarı daha az bir ıskonto yaparak mı fatura keseceğiz. Yoksa başka bir uygulama mı ya­pacağız. Bunu mutlaka burada belirlememiz gerekiyor. Bugünkü toplantı kesinlikle çok önemli hepinizin de bildiği gibi. Çünkü ülkenin bütün eczacıları bugün buradan çıkacak sonucu büyük bir merakla bekliyorlar. Sadece eczacılar değil kamu da, SGK da bu top­lantıdan ne çıkacağını bekliyor. Dolayısıyla bu toplantıdan mutlaka herkesin önümüzdeki süreci çok iyi yönetilebilecek iyi bir sonuç çıkması gerekiyor. Ve tek bir sonuç çıkması gerekiyor. Farklı bir davranışın kesinlikle doğmaması gerekiyor diye düşünüyorum.
Tabi ki protokolün imzalanmasıyla henüz uygulanmayan ancak eczacının elde etmesi gere­ken kazanımlardan çok az taviz verirsek eczacının ve kurumun gözünde artık inanılırlığı­mız ve güvenilirliğimiz kalmaz. Ve kesinlikle güç kaybederiz. Karşısında güçlü bir eczacı örgütü görmek istemeyenlerin ekmeğine yağ sürmüş oluruz. Ve artık hak kayıplarının çığ gibi büyüyerek artacağı bir süreçle karşı karşıya kalacağız diye düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum
Ecz.Arman ÜNEY