BASIN AÇIKLAMASI
BİLİMSEL ECZACILIĞIN 170 İNCİ YILINDA ECZACINIZDAN
HALKIMIZA ÇAĞRI:
LÜTFEN İLAÇLARINIZI AKILCI KULLANINIZ VE ECZACINIZA GÜVENİNİZ
Türk Eczacıları Birliği,Samsun Eczacı Odası ve ülkemizde yaklaşık 29.000 eczacı, bilimsel eczacılığın 170 inci yılını kutluyor. Biz Türkiye’de yaşayan ve çalışan eczacılar, toplum sağlığının iyileşmesi, mesleki olarak kendimizi geliştirmek, mesleki sorunlarımızı birlikte gidermek ve topluma daha iyi bir ilaç ve danışmanlık hizmeti verebilmek için çaba sarf ediyoruz. Bu çaba ancak tüm toplum tarafından sahiplenildiğinde ve sorumluluk paylaşıldığında gerçek bir değişimi yakalayabileceğimiz anlayışından hareketle; ilaç kullanımı konusunda bazı hayati bilgilerin bir kere daha altını çizmek istiyoruz.
Sağlık alanı özellikle son yıllardaki teknolojik ve politik değişimler ile büyük oranda yeniden yapılandırılıyor. Yalnızca ülkemiz için geçerli olmayan bu değişim süreci, sağlık hizmet sunucularının rollerinde ve hizmet sunum şekillerinde farklılıkları da beraberinde getiriyor. Sağlık alanı içerisinde önemli bir halkayı oluşturan bilimsel eczacılık hizmeti de değişimden etkileniyor.
Biz eczacılar için birincil öncelik, tüm bireylerin sağlık hakkının eşit ve eksiksiz bir biçimde korunabilmesidir. Bu amaca hizmet etmeyecek herhangi bir değişimin tarafı ya da destekleyicisi olabilmemiz mümkün değildir. Bu perspektif ile sağlık alanının dönüşümünü takip ediyor ve müdahil oluyoruz, bundan böyle de halk sağlığını korumak için etkin biçimde mücadele edeceğiz ve her zaman söz konusu değişimi halkımıza daha etkin sağlık hizmeti verebilmek için bir avantaja dönüştürmenin çabası içinde olacağız.

LÜTFEN SAĞLIĞINIZI TEHLİKEYE ATMAYIN, İLACI HEKİMİNİZ VE ECZACINIZIN ÖNERDİĞİ ŞEKİLDE, ÖNERDİĞİ SÜREDE KULLANIN
Birey ve toplum sağlığını korumanın iki temel üzerinden şekillendiği bilinmektedir. Bunlardan biri iyileştirici, diğeri ise koruyucu sağlık hizmetleridir. Doğru tedavinin en önemli aracı ise ilaçtır. İlaçlar tedavi edici işlevini ancak doğru kullanıldığında yerine getirirken, yanlış kullanımı ölüme kadar varabilecek sonuçlar yaratacak, oldukça riskli bir üründür. Bu nedenle her ilaç bir uzman tarafından verilmeli ve bir uzmanın danışmanlığında kullanılmalıdır. Eczacınız ilacın tek ve gerçek uzmanıdır. Bu nedenle, her türlü ilacı kullanmadan önce, mutlaka eczacınıza danışmalısınız. İlacın nasıl kullanılacağı hakkında eczacınızın verdiği bilgilere uygun davranmalısınız. Aksi takdirde, ilaçlardan beklenen etkiyi göremeyeceğiniz gibi, tedavinizin yarım kalması ve hastalığınızın ilerlemesi gibi sağlığınız açısından son derece vahim sonuçlarla karşılaşabilirsiniz.
İLAÇ AKILCI BİR BİÇİMDE KULLANILMALIDIR
Tüm dünyada akılcı ilaç kullanımı hem kamu, hem sağlık sunucuları, hem de hastalar açısından özenle üzerinde durulması gereken bir konudur. Akılcı ilaç kullanımı dört temel ilkeye dayanmaktadır; doğru ilacın, doğru zamanda, doğru dozda kullanılması ve en uygun maliyetli tedavinin tercih edilmesi.
Akılcı ilaç kullanımı sağlık politikalarının merkezinde durduğu gibi ülke ekonomisi ile de doğrudan ilişkilidir. Akılcı ilaç kullanımı elbette ki yalnızca ucuz ilaç kullanımı değildir. Ama eşdeğer ilacın hem hekimlerimiz tarafından reçete edilmesi, hem de hastalarımız tarafından tercih edilmesi, herkesin tedaviye ulaşmasını kolaylaştıracaktır. Çünkü eşdeğer ilaç referans ürün ile eşit güvenliğe, eşit etkinliğe sahip olan ekonomik bir tercihtir. Eşdeğer ilaçlar ekonomik olmaları nedeni ile ilaca erişimi kolaylaştırır ve tedaviyi yaygınlaştırır.
Bizler halk sağlığını güçlendirecek her türlü faaliyetin destekleyicisi bir örgüt olarak, eşdeğer ilaçların bireysel ve toplumsal faydaları konusunda halkımızı bilgilendirmek için çaba harcıyoruz. Doğru teşhis ve doğru tedavi yönteminin seçimi konusunda tek otorite elbette hekimlerimizdir, ancak aynı etkiyi gösterecek ilaçların seçimi konusunda uzman kişi eczacınızdır. Sizler de eczacınızın ilaç seçimine güveniniz ve eşdeğer ilaç kullanımının artmasının, hem sizin hem de toplumun sağlığı için son derece önemli olduğunu unutmayınız.

SAĞLIK CİDDİ BİR ALANDIR! SAĞLIĞINIZLA OYNAMAYIN
Son dönemlerde ülke gündemi farklı sağlık ‘reçeteleri’ ile adeta boğulmuş durumdadır. Buradan bir kere daha altını çizmek isteriz ki sağlık ciddi bir iştir. Bitkisel ürünler elbette ki yüzyıllardır sağlık alanında kullanılmaktadır. Ancak tedavi edici etken maddeler SADECE doğru dozda ve doğru biçimde kullanıldığında faydalı olabilir. Birtakım kişiler farklı vaadler ile halk sağlığını adeta oyuncağa çevirmiştir. Ancak unutulmamalıdır ki; bilimselliği kuşkulu reçeteler ile uzman olmayan kişilerden alınan tedavi edici ürünler ciddi bir sağlık tehdidi yaratabilme riskine sahiptir. Gerek tedavi edici gerekse koruyucu sağlık hizmetlerine ulaşmada tek doğru referans kaynaklarının hekimler ve eczacılar olduğunun bir kere daha kuvvetle altını çizmek isteriz. Bu noktada medyaya da ciddi bir sorumluluk düştüğü inancındayız. Söz konusu sağlık olduğunda en azından elde edilen bilgilerin gerçek uzmanlar tarafından onaylanmadan kamuoyuna sunulması sıklıkla karşılaştığımız ancak oldukça yanlış bir durumdur. Bu uygulamaların uzun vadede ciddi sağlık problemleri yaratmasından endişe ediyoruz; bu nedenle gerek hastalarımıza, gerekse medyaya doğru bilgiyi sağlamak için elimizden gelen her türlü çabayı harcamaya hazırız. Bu konuda tüm sorumluları daha özenli bilgilendirici faaliyetlerde bulunmaya ve çok ağır sonuçlar doğurabilecek ciddiyetsiz yaklaşımlardan uzak durmaya davet ediyoruz. Lütfen tedavinin bireysel olduğunu ve tedavi yönteminin uzmanlık gerektirdiğini unutmayın. İnternet üzerinden satılan ilaçlara lütfen güvenmeyin. Bu satış, hem yasaktır, hem de tüm dünyada SAHTE İLAÇLAR bu yolla satılmakta olduğundan, güvenli değildir.
Sağlıklı çocuklar yetiştirmenin, sağlıklı bir toplum yaratmanın hepimizin sorumluluğu olduğu gerçeğinden hareketle, doğru ilaca ulaşmanızı sağlayan, en yakın sağlık danışmanınız, sizlere kesintisiz hizmet sunan eczacınız; tüm bireylerin sağlık hakkının yılmaz bir savunucusudur. Ancak sağlık alanını güçlendirmek hepimizin sorumluluğudur. Lütfen bu konuda bizlerle dayanışma halinde olunuz ve eczacınıza güveniniz.
14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü’nde, tüm halkımıza sağlıklı günler diliyoruz.